Podmínky používání

Společnost Shire má to potěšení nabídnout vám tuto webovou stránku a její obsah pro potřeby získávání všeobecných informací. Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky použití našich webových stránek. Shire se všemožně vynasnaží, aby informace zde uváděné byly v okamžiku vložení na webovou stránku přesné. Upozorňujeme však, že Shire nemůže přesnost informací zaručit a nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty ani škody plynoucí z užití těchto informací. Společnost Shire může informace zde uvedené kdykoli změnit. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete bez dalších omezení a výhrad souhlas s těmito podmínkami používání.

Užití materiálů a práva duševního vlastnictví
Autorské právo k těmto webovým stránkám patří společnosti Shire. Veškerá další práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Shire vám povoluje kopírovat materiály zveřejněné na těchto webových stránkách, avšak pouze k nekomerčním účelům a pod podmínkou, že každá kopie těchto materiálů, kterou pořídíte, bude obsahovat veškeré údaje o autorských a jiných právech obsažené v původním materiálu.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů
Tyto webové stránky mohou obsahovat také hypertextové odkazy na webové stránky třetích subjektů. Shire neodpovídá za žádné informace ani názory uvedené na webových stránkách třetích subjektů ani v souvislosti s nimi nepřijímá žádnou odpovědnost. Jelikož společnost Shire nemá nad takovými webovými stránkami žádnou kontrolu a jelikož jejich obsah může být měněn bez jejího vědomí, je na odpovědnosti uživatele příslušné webové stránky, aby se ujistil, že informace z ní získané jsou přesné a že software stahovaný z takové webové stránky je bez virů a jiných prvků destruktivní povahy. Společnost Shire nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty, škody, náklady či závazky vzniklé kvůli takto staženým materiálům.

Naše informace nenahrazují konzultaci se zdravotnickým odborníkem
Informace uvedené na těchto webových stránkách sepsala a poskytuje společnost Shire. Všechny informace revidovali a redigovali zdravotnicky vyškolení odborníci pracující jako zaměstnanci společnosti Shire. Bližší informace o procesu zpracování informací před jejich zveřejněním na těchto webových stránkách si můžete vyžádat na adrese info@fabrydisease.info. Informace zde uvedené nelze považovat za úplné a nelze je využívat jako náhradu návštěvy lékaře nebo konzultace s lékařem či jiným zdravotnickým odborníkem. Společnost Shire nedoporučuje, abyste se zdravotní problémy pokoušeli řešit sami. Máte-li jakýkoli dotaz ohledně péče o zdraví, obraťte se co nejrychleji na svého lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka. Neměli byste v žádném případě zanedbávat či odkládat lékařskou radu jen proto, že jste si na těchto stránkách něco přečetli.

Informace nemusejí být přesné, úplné nebo aktuální
Informace, k nimž se dostanete na těchto webových stránkách, nejsou vyčerpávající. Společnost Shire se snaží uvádět zde pokud možno přesné a aktuální údaje, ale neposkytuje ohledně jejich přesnosti či úplnosti žádnou záruku. Informace jsou uváděny „tak, jak jsou“, bez jakékoli výslovné či mlčky předpokládané záruky, a to včetně mlčky předpokládané záruky vhodnosti ke konkrétnímu účelu.

Společnost Shire neodpovídá za poškození výpočetních zařízení v důsledku užívání těchto webových stránek. Společnost Shire nijak nezaručuje, že přístup na tyto webové stránky bude umožněn včas, bude nepřerušovaný a bez závad. Společnost Shire nezaručuje, že tyto stránky a server, který je zpřístupňuje, jsou bez virů či jiných škodlivých prvků. Společnost Shire, její přidružené a dceřiné společnosti a jejich příslušní manažeři, členové představenstev, zaměstnanci, zástupci, poskytovatelé informací a licencí, jakož i jejich dědicové a postupníci nenesou v žádném případě odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvýšené, zvláštní náhrady škody, náhrady škody plnící trestní funkci ani za jiné náhrady škody, i když byli na možnost vzniku škody upozorněni. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti může být v některých jurisdikcích uplatnitelné s omezeními v rozsahu, v němž daná jurisdikce neumožňuje vyloučení mlčky předpokládaných záruk.

Informace
Veškeré údaje umožňující identifikaci konkrétní osoby jsou v elektronické komunikaci s touto webovou stránkou spravovány v souladu se směrnicí společnosti Shire pro ochranu soukromí. Ostatní informace poskytnuté v rámci uvedené komunikace, včetně nápadů, vynálezů, koncepcí, technik nebo know-how, může společnost Shire podle vlastního uvážení užívat nebo kopírovat za jakýmkoli účelem, včetně poskytování třetím subjektům a vývoje, výroby nebo marketingu výrobků a služeb.

Reklamní politika
Informace poskytované na těchto webových stránkách sponzoruje společnost Shire. Tyto webové stránky nepřijímají ani nehostí žádné reklamy. Tyto webové stránky nepoužívají jako zdroj příjmů „reklamní bannery“.

Veškeré materiály a informace uvedené na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro osoby se sídlem v České republice.
Datum poslední aktualizace těchto podmínek použití: říjen 2013.

Účelem informací na těchto webových stránkách je pouze zprostředkovat znalosti o zdravotnických tématech spojených s Fabryho chorobou. Tyto webové stránky nemají nahrazovat konzultace s vaším praktickým lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

Tato webová stránka je určena mezinárodní veřejnosti mimo USA a nevytvořila ji společnost Shire. Tato webová stránka byla vytvořena v souladu s odvětvovými a právními normami za účelem zprostředkování informací o problematice Fabryho choroby široké veřejnosti. Společnost Shire se snaží, aby informace zde uváděné byly přesné a aktuální. Informace uvedené na těchto webových stránkách však nejsou vyčerpávající.