Jak se Fabryho choroba léčí?

Fabryho choroba je onemocnění, které nelze vyléčit, přesto ale máme k dispozici různé možnosti léčby, včetně enzymové substituční terapie (enzyme replacement therapy, ERT) a jiných terapií.

Fabryho choroba je onemocnění, které nelze vyléčit, přesto ale máme k dispozici různé možnosti léčby, včetně enzymové substituční terapie (enzyme replacement therapy, ERT) a jiných terapií.

Kde se mohu dozvědět více?

Play Video
Podívejte se krátké video o Fabryho chorobě
Protože příznaky nejsou dostatečně specifické, je Fabryho choroba často diagnostikována opožděně, střední doba od vzniku onemocnění do stanovení diagnózy je 13,7 let u mužů a 16,3 let u žen.
Symptoms Infographic
Fabryho choroba je spojena se širokou řadou příznaků, které se mohou velmi lišit ze dne na den a od člověka k člověku.
Pokud máte podezření, že byste mohli mít Fabryho chorobu, vytiskněte si tento návod pro diskuzi se svým lékařem.
V závislosti na tom, který rodič přispěl chromozomem X, který obsahuje dědičnou mutaci, probíhá Fabryho choroba u potomků rozdílně.
Quick Facts
icon-brochure-ped
This leaflet aims to answer some of the questions you may have about the causes, inheritance and treatment of Fabry disease.