Zaměřeno na

Fabryho chorobu

Zaměřeno na Fabryho chorobu je informační zdroj pro pacienty, rodiny a zdravotníky, se zájmem o Fabryho chorobu. Fabryho choroba je vzácné genetické onemocnění, které způsobuje široké spektrum příznaků způsobených abnormálním uložením tukové látky (nazývané globotriaosylceramid) v buňkách lidského organismu.

Vstupte prosím na stránky, které co nejvíce odpovídají Vaší situaci.

Tato stránka je určena pro občany pouze v České republice. Prosím, vyberte místo pro Vás nejdůležitější.

Informace určené zdravotníkům
Informace o příčinách, příznacích a symptomech, diagnóze a léčbě Fabryho choroby.Vstoupit
Informace pro pacienty a rodiny
Informace o Fabryho nemoci, jejích příznacích, jak se to podařilo, a informace o zdrojích podpory.Vstoupit